Politica de Confidențialitate

Acest Site colectează Date cu Caracter Personal de la Utilizatorii săi.

Ultima actualizare: 23 Mai, 2018

Proprietar și Controlor de Date

I.T.N.T. SRL.
Costache Negri, 9B
550402, Sibiu, Romania

Adresa de e-mail a Proprietarului: privacy@travelgator.com
Pentru solicitări GDPR, vă rugăm să folosiți acest formular.

Tipurile de date colectate

Printre tipurile de Date cu Caracter Personal pe care le colectează acest Site, prin propriile mijloace sau prin intermediul terțelor părți, sunt: Cookie-uri, Date de Utilizare, țară, Date comunicate în timp ce utilizezi serviciul și adresa de e-mail.

Detalii complete privind fiecare tip de Date cu Caracter Personal colectate sunt furnizate în secțiunile dedicate acestei politici de confidențialitate sau prin texte explicative specifice afișate înainte de colectarea Datelor.

Datele cu Caracter Personale pot fi furnizate liber de către Utilizator sau, în cazul Datelor de Utilizare, pot fi colectate automat atunci când se utilizează acest Site.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate Datele solicitate de acest Site sunt obligatorii, iar nefurnizarea acestor date pot conduce la incapacitatea Site-ului de furniza propriile servicii. În cazurile în care acest Site menționează că anumite Date nu sunt obligatorii, Utilizatorii sunt liberi să nu comunice aceste Date fără consecințe asupra disponibilității sau funcționării Serviciului.

Utilizatorii care nu sunt lămuriți cu privire la ce Date cu Caracter Personal sunt obligatorii pot oricând să contacteze Proprietarul.

Orice utilizare a Cookie-urilor - sau a altor instrumente de urmărire - de către acest Site sau de către proprietarii serviciilor furnizate de terți care sunt utilizate de acest Site, servește furnizării Serviciului solicitat de Utilizator, pe lângă orice alte scopuri descrise în documentul acesta și în Politica de utilizare a Cookie-urilor, dacă este disponibilă.

Utilizatorii sunt responsabili pentru orice Date cu Caracter Personal de la părți terțe, care sunt obținute, publicate sau partajate prin intermediul acestui Site și confirmă că au consimțământul terțului de a furniza Datele către Proprietar.

Modul și locul de procesare a datelor

Metode de procesare

Procesarea Datelor se face folosind calculatoare și / sau instrumente IT, în conformitate cu procedurile și modalitățile organizaționale strict legate de scopurile indicate. În plus față de Proprietar, în unele cazuri, datele pot fi accesibile anumitor tipuri de persoane responsabile, implicate în funcționarea acestui Site (administrație, vânzări, marketing, juridic, administrare sistem) sau parteneri externi (cum ar fi, furnizori de servicii tehnice, furnizori de servicii de email sau poștă, furnizori de servicii de găzduire, companii IT, agenții de comunicare) numiți, dacă este necesar, ca Procesatori de Date de către Proprietar. Lista actualizată a acestor furnizori poate fi solicitată de la Proprietar în orice moment.

Temeiul juridic al procesării

Proprietarul poate procesa Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorilor dacă se aplică una dintre următoarele:

 • Utilizatorii și-au dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Notă: În conformitate cu unele legislații, Proprietarului i se poate permite să proceseze Date cu Caracter Personal până când Utilizatorul se opune unei astfel de procesări ("opt-out"), fără a trebui să se bazeze pe consimțământ sau pe oricare dintre următoarele temeiuri juridice. Totuși, acest lucru nu se aplică atunci când procesarea Datelor cu Caracter Personal este supusă legislației europene privind protecția datelor;
 • furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și / sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
 • procesarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus Proprietarul;
 • procesarea este legată de o sarcină care este efectuată în interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit Proprietarul;
 • procesarea este necesară intereselor legitime urmărite de către Proprietar sau de o terță parte.

În orice caz, Proprietarul va ajuta cu bunăvoință la clarificarea temeiului juridic specific aplicabil prelucrării și, în special, dacă furnizarea Datelor cu Caracter Personal este o cerință legală sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.

Locul

Datele sunt prelucrate în birourile de operare ale Proprietarului și în orice alte locuri în care se află părțile implicate în procesare.

În funcție de locația Utilizatorului, transferurile de date pot implica transferarea datelor Utilizatorului într-o altă țară decât cea proprie. Pentru a afla mai multe despre locul de procesare al acestor date transferate, Utilizatorii pot verifica secțiunea care conține detalii despre procesarea Datelor cu Caracter Personal.

Utilizatorii au, de asemenea, dreptul de a afla despre temeiul juridic al transferurilor de Date către o țară din afara Uniunii Europene sau către orice organizație internațională guvernată de dreptul internațional public sau înființată de două sau mai multe țări, cum ar fi ONU, și despre măsurile de securitate luate de către Proprietar pentru a le proteja Datele.

În cazul în care are loc un astfel de transfer, Utilizatorii pot afla mai multe detalii verificând secțiunile relevante din acest document sau contactând Proprietarul prin informațiile furnizate în secțiunea de Contact.

Durata de stocare a datelor

Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât este necesar în scopul pentru care au fost colectate.

Prin urmare:

 • Datele cu Caracter Personal colectate în scopuri legate de executarea unui contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală a acestui contract.
 • Datele cu Caracter Personal colectate în scopul intereselor legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri. Utilizatorii pot găsi informațiile specifice privind interesele legitime urmărite de către Proprietar în secțiunile relevante ale acestui document sau contactând Proprietarul.

Proprietarului i se poate permite să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori Utilizatorul a dat consimțământul pentru o astfel de procesare, atâta timp cât acest consimțământ nu este retras. În plus, Proprietarul poate fi obligat să păstreze Datele cu Caracter Personal pentru o perioadă mai lungă ori de câte ori este necesar, pentru îndeplinirea unei obligații legale sau la ordinul unei autorități.

După expirarea perioadei de stocare, Datele cu Caracter Personal vor fi șterse. Prin urmare, dreptul de accesare, dreptul la ștergerea, dreptul la rectificarea și dreptul la portabilitatea datelor nu pot fi puse în aplicare după expirarea perioadei de păstrare.

Scopurile procesării

Datele privind Utilizatorul sunt colectate pentru a permite Proprietarului să furnizeze Serviciile sale, precum și pentru următoarele scopuri: Analytics, Interacțiunea cu platformele de live chat, Gestionarea suportului și solicitărilor de contact, Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje, Gestionarea bazei de date a Utilizatorilor, Remarketing și targetarea comportamentală, gestionarea plăților și infrastructura pentru Gazduire și backend.

Utilizatorii pot găsi mai multe informații detaliate despre astfel de scopuri de procesare și despre Datele cu Caracter Personal specifice utilizate pentru fiecare scop, în secțiunile relevante ale acestui document.

Informații detaliate privind Procesarea Datelor cu Caracter Personal

Datelor cu Caracter Personal sunt colectate în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Analytics

Serviciile conținute în această secțiune permit proprietarului să monitorizeze și să analizeze traficul web și poate fi folosit pentru a urmări comportamentul Utilizatorului.

 • Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics este un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui Site web, pentru a pregăti rapoarte despre activitățile sale și pentru a le distribui altor servicii Google.

  Google poate utiliza datele colectate pentru contextualizarea și personalizarea anunțurilor din propria rețea de publicitate.

  Datele cu Caracter Personal colectate: cookie-uri și date de utilizare.

  Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitatePolitica de Opt-Out. Participant al Privacy Shield.

Gestionarea plăților

Serviciile de procesare a plăților permit acestui Site să proceseze plățile prin card de credit, prin transfer bancar sau prin alte mijloace. Pentru a asigura o mai mare securitate, acest Site partajează doar informațiile necesare pentru a efectua tranzacția cu intermediarii financiari care gestionează tranzacția.

Unele dintre aceste servicii pot, de asemenea, să permită trimiterea de mesaje către Utilizator, cum ar fi e-mailurile care conțin facturi sau notificări privind plata.

 • Mobilpay (Netopia S.R.L.)

  Mobilpay este un serviciu de plată furnizat de Netopia S.R.L.

  Datele cu Caracter Personal colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

  Locul de procesare: Romania – Politica de confidențialitate.

 • PayPal (PayPal Inc.)

  PayPal este un serviciu de plată furnizat de PayPal Inc.

  Datele cu Caracter Personal colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

  Locul de procesare: Vezi politica de confidențialitate a PayPal – Politica de confidențialitate.

Înregistrarea și autentificarea

Prin înregistrare sau autentificare, Utilizatorii permit acestui Site să îi identifice și să le dea acces la servicii dedicate.

În funcție de cele descrise mai jos, părți terțe pot furniza servicii de înregistrare și autentificare. În acest caz, acest Site va putea accesa anumite Date, stocate de aceste servicii terțe, în scopul înregistrării sau identificării.

 • Autentificare Facebook (Facebook, Inc.)

  Facebook Authentication este un serviciu de înregistrare și autentificare furnizat de Facebook, Inc. și este conectat la rețeaua socială Facebook.

  Datele cu Caracter Personal colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

  Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant al Privacy Shield.

Găzduire și infrastructură backend

Acest tip de serviciu are scopul de a găzdui Date și fișiere care permit ca acest Site să ruleze și să fie distribuit, precum și să furnizeze o infrastructură prestabilită pentru a rula anumite caracteristici sau părți ale acestui Site. Unele dintre aceste servicii funcționează prin servere răspândite geografic, ceea ce face dificilă determinarea locației actuale în care sunt stocate Datele cu Caracter Personal.

 • Servicii Web Amazon (AWS) (Amazon Web Services, Inc.)

  Amazon Web Services este un serviciu de hosting și backend furnizat de Amazon.com Inc.

  Datele cu Caracter Personal colectate: diferite tipuri de Date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

  Locul de procesare: Irlanda – Politica de confidențialitate. Participant al Privacy Shield.

 • G Suite (Google Inc.)

  G Suite ieste o suită de instrumente de cloud computing, productivitate și colaborare, software și produse furnizate de Google Inc.

  Datele cu Caracter Personal colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

  Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant al Privacy Shield.

 • Power BI (Microsoft Corporation)

  Power BI este un serviciu de analiză de afaceri furnizat de Microsoft Corporation.

  Datele cu Caracter Personal colectate: diferite tipuri de date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

  Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant al Privacy Shield.

Interacțiunea cu platformele live chat

Acest tip de serviciu permite Utilizatorilor să interacționeze cu platforme de chat terțe parte direct din paginile acestui Site, pentru a ne contacta și a putea fi contactat de serviciul de asistență al Site-ului.
Dacă unul dintre aceste servicii este instalat, acesta poate colecta Date de navigare și Utilizare în paginile în care este instalat, chiar dacă Utilizatorii nu folosesc în mod activ serviciul. În plus, conversațiile live chat pot fi înregistrate.

 • Zendesk Chat (Zendesk, Inc.)

  Zendesk Chat este un serviciu pentru interacțiunea cu platforma de chat live Zendesk furniDatele cu Caracter Personal colectate: țara, Datele comunicate în timpul utilizării serviciului și Datele de Utilizare.

  Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant al Privacy Shield.

Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje

Acest tip de serviciu face posibilă gestionarea unei baze de date a contactelor de e-mail, a contactelor telefonice sau a oricăror alte informații de contact pentru a comunica cu Utilizatorul.
Aceste servicii pot, de asemenea, să colecteze date privind data și ora la care mesajul a fost vizualizat de către Utilizator, precum și atunci când Utilizatorul a interacționat cu acestea, ca de exemplu prin click pe link-urile incluse în mesaj.

 • Sendgrid (Sendgrid)

  Sendgrid este un serviciu de gestionare a adreselor de e-mail și de trimitere a mesajelor furnizate de Sendgrid Inc.

  Datele cu Caracter Personal colectate: adresa de e-mail.

  Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate.

Gestionarea solicitărilor de asistență și contact

Acest tip de serviciu permite acestui Site să gestioneze cererile de asistență și de contact primite prin e-mail sau prin alte mijloace, cum ar fi formularul de contact.
Datele cu Caracter Personal prelucrate depind de informațiile furnizate de Utilizator în mesaje și de mijloacele utilizate pentru comunicare (de exemplu, adresa de e-mail).

 • Zendesk (Zendesk, Inc.)

  Zendesk ste un serviciu de suport și de gestionare a solicitărilor de contact, serviciu furnizat de Zendesk Inc.

  Datele cu Caracter Personal colectate: diferite tipuri de Date conform specificațiilor din politica de confidențialitate a serviciului.

  Locul de procesare: Statele Unite – Politica de confidențialitate. Participant al Privacy Shield.

Drepturile Utilizatorilor

Utilizatorii își pot exercita anumite drepturi privind Datele prelucrate de Proprietar.

În particular, Utilizatorii au dreptul să facă următoarele:

 • Să își retragă consimțământul în orice moment. Utilizatorii au dreptul de a-și retrage consimțământul în cazul în care și-au dat anterior consimțământul pentru procesarea Datelor cu Caracter Personal..
 • Să se împotrivească prelucrării Datelor lor. Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării Datelor lor în cazul în care procesarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ. Mai multe detalii sunt furnizate în secțiunea dedicată de mai jos.
 • Să acceseze propriile Date. Utilizatorii au dreptul să știe dacă Datele sunt prelucrate de către Proprietar, să obțină divulgarea anumitor aspecte ale prelucrării și să obțină o copie a Datelor care sunt prelucrate.
 • Să verifice și să solicite rectificarea. Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea Datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
 • Să limiteze procesarea Datelor lor. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a limita procesarea Datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va prelucra Datele în alte scopuri decât pentru a le stoca.
 • Să solicite ștergerea sau eliminarea prin alte moduri a Datelor cu Caracter Personal. Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea Datelor cu Caracter Personal de către Proprietar.
 • Să primească Datele și să le transfere unui alt controlor. Utilizatorii au dreptul să primească Datele lor într-un format structurat, care este utilizat în mod curent și care poate fi prelucrat electronic și, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, să le transmită altui controlor fără nici o piedică. Această prevedere este aplicabilă cu condiția ca Datele să fie procesate prin mijloace automatizate și ca procesarea să se facă pe baza consimțământului Utilizatorului, pe baza unui contract din care Utilizatorul face parte sau pe baza obligațiilor precontractuale ale acestuia.
 • Poate depune o plângere. Utilizatorii au dreptul să depună o plângere în fața autorităților competente pentru protecția datelor.

Detalii despre dreptul de a se opune prelucrării

În cazul în care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate pentru un interes public, în exercitarea unei autorități publice cu care este învestit Proprietarul sau în scopul intereselor legitime urmărite de Proprietar, Utilizatorii se pot opune unei astfel de prelucrări furnizând un motiv legat de situația lor particulară pentru a justifica obiecția.

Utilizatorii trebuie să știe însă, că, în cazul în care Datele lor cu Caracter Personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct, aceștia pot face obiectul unei astfel de prelucrări în orice moment fără a oferi nici o justificare. Pentru a afla dacă Proprietarul prelucrează Date cu Caracter Personal în scopuri de marketing direct, Utilizatorii pot verifica secțiunile relevante din acest document.

Cum să exerciți aceste drepturi

Orice solicitare de exercitare a drepturilor de Utilizator poate fi direcționată către Proprietar prin intermediul detaliilor de contact furnizate în acest document. Aceste solicitări pot fi exercitate gratuit și vor fi adresate de către Proprietar cât mai curând posibil și întotdeauna în termen de o lună.

Politica de utilizare a Cookie-urilor

Acest Site utilizează cookie-uri. Pentru a afla mai multe detalii și pentru o notificare detaliată privind cookie-urile, Utilizatorul poate consulta Politica de utilizare a Cookie-urilor.

Informații suplimentare despre colectarea și procesarea Datelor

Acțiune legală

Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului pot fi folosite în scopuri legale de către Proprietar în Instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui Site sau a Serviciilor aferente.
Utilizatorul declară că este conștient de faptul că Proprietarului i se poate cere să dezvăluie Date cu Caracter Personal la cererea autorităților publice.

Informații suplimentare despre Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest Site poate furniza Utilizatorului informații suplimentare și contextuale privind anumite Servicii sau colectarea și procesarea Datelor cu Caracter Personal, la cerere.

Înregistrări de sistem și mentenanță

În scopul funcționării și al întreținerii, acest Site și alte servicii oferite de terțe părți pot colecta fișiere care înregistrează interacțiunea cu acest Site (loguri de sistem) și care utilizează alte Date cu Caracter Personal (cum ar fi adresa IP) în acest scop.

Informații care nu sunt cuprinse în această politică

Mai multe detalii privind colectarea sau procesarea Datelor cu Caracter Personal pot fi solicitate în orice moment de la Proprietar. Folosiți informațiile de contact de la începutul acestui document.

Modul în care sunt tratate cererile de tip "Nu urmăriți" ("Do Not Track")

st Site nu acceptă solicitările de tip "Nu urmăriți".
Pentru a determina dacă oricare dintre serviciile oferite de terți onorează solicitările "Nu urmăriți", vă rugă să citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a aduce modificări la această politică de confidențialitate în orice moment, prin notificarea Utilizatorilor săi pe această pagină și, eventual, pe acest Site și/sau - în măsura posibilităților tehnice și legale - prin trimiterea unei notificări către Utilizatori prin intermediul oricăror informații de contact aflate la dispoziția Proprietarului. Se recomandă să verificați frecvent această pagină, referindu-vă la data ultimei modificări listate în partea de sus.

În cazul în care modificările afectează activitățile de procesare efectuate pe baza consimțământului Utilizatorului, Proprietarul va solicita un nou consimțământ de la Utilizator, dacă este necesar.

Definiții și referințe juridice

Date cu Caracter Personal (sau Date)

Orice informație care, direct sau indirect, sau în legătură cu alte informații - inclusiv un număr personal de identificare - permite identificarea sau posibilitatea de identificare a unei persoane fizice.

Datele de utilizare

Informațiile colectate automat prin intermediul acestui Site (sau al serviciilor oferite de terți care sunt folosite pe acest Site), care pot include: adresele IP sau nume de domenii ale computerelor folosite de Utilizatorii acestui Site, adresele URI (Uniform Resource Identifier), ora solicitării, metoda utilizată pentru trimiterea solicitării către server, mărimea fișierului primit ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare etc.), țara de origine, caracteristicile browserului și ale sistemului de operare folosite de Utilizator, diferite detalii legate de timp privitoare la vizită (de exemplu, timpul petrecut pe fiecare pagină din WebSite) și detaliile despre calea de navigare urmată în cadrul Site-ului, cu referire specială la secvența paginilor vizitate și alți parametri despre sistemul de operare al dispozitivului și / sau mediul IT al Utilizatorului.

Utilizator

Individul ce utilizează acest Site, care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Subiectul Datelor.

Subiectul Datelor

Persoana fizică la care se referă Datele cu Caracter Personal.

Procesor de Date (sau Supervizor de Date)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează Date cu Caracter Personal în numele Controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Controlor de date (sau Proprietar)

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de procesare a Datelor cu Caracter Personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui Site. Controlorul de Date, dacă nu este specificat altfel, este Proprietarul acestui Site.

Acest Site

Modalitățile prin care sunt colectate și prelucrate Datele cu Caracter Personal ale Utilizatorului.

Serviciu

Serviciul oferit de acest Site, așa cum este descris în termenii relativi (dacă sunt disponibili) și pe acest Site/aplicație.

Uniunea Europeană (sau UE)

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Cookie-uri

Seturi mici de date stocate în dispozitivul Utilizatorului.

Informații legale

Această declarație de confidențialitate a fost întocmită pe baza prevederilor mai multor legislații, inclusiv Art. 13/14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul General privind Protecția Datelor).

Această politică de confidențialitate se referă exclusiv la acest Site, dacă nu se prevede altfel în acest document.